Здравни застраховки

Медицинска застраховка за чужденци в България

Медицинската застраховка за чужденци е задължителна за чуждестранни граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в България, като условията са съобразени с Наредбата за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците в България. Предоставя застрахователна защита и обезщетява необходимите разходи за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор и направени на територията на Република България.

Покрити рискове

 • Медицински разходи
  • Разходи за медицинска помощ при спешни състояния
  • Разходи за извънболнична медицинска помощ
  • Разходи за болнична медицинска помощ
 • Транспортни разноски за настаняване или преместване на Застрахованото лице в лечебно заведение.
 • Спешна дентална помощ

Предимства

 • Спокойствие и сигурност по време на пребиваване на територията на Република България
 • Бързо и надеждно изплащане на обезщетение при настъпване на застрахователно събитие

Свържете се с нас