Нашата мисия

Нашата мисия

  • Повече от 25 години нашата мисия е да осигурим защита, сигурност и стабилност за вас – нашите клиенти
  • Ние сме проактивни, иновативни и бързи в предоставянето на практични и работещи застрахователни решения
  • Стремим се да бъдем редпочитан, доверен и дългосрочен партньор, като създаваме ключова стойност за всички наши клиенти, служители и акционери чрез реални решения на техните потребности
  • Общуваме открито и прозрачно
  • Прилагаме разумно управление на риска като основен стълб в нашата организация и процеси.

Нашата визия

Нашата визия е да бъдем застраховател в крак със съвременнните тенденции на индустрията чрез предоставяне на високочествени застрахователни решения и услуги, съобразени с предизвикателствата на новата ера. Нашият екип притежава нов и гъвкав подход, с който отговаря на променящите се потребности на клиентите с висок стандарт на обслужване и разнообразие от иновативни решения.

Нашите ценности

Етичните принципи са в основата на нашия успех и представляват фундаментална основа за нашите ангажименти към отговорно бизнес поведение. В осъществяването на нашата дейност се придържаме към следните ценности и принципи:

  • Честност и почтеност
  • Грижа за клиента
  • Компетентност, експертиза и професионализъм
  • Иновация и ефективност
  • Работа в екип

Изграждаме партньорства, основани на активна комуникация, прозрачност и социална ангажираност.

 

Свържете се с нас