Застраховки за пътуване

Туристическа застраховка за България

Застраховката предоставя застрахователна защита на български и чуждестранни граждани по време на организирано групово туристическо или бизнес пътуване, почивки и дейности на открито, тиймбилдинг активности, спортни дейности, вкл. екстремни спортове на територията на Република България.

Покрити рискове

 • BulletМедицински разходи вследствие злополука
 • BulletСпасителни разходи
 • BulletМедицинско репатриране
 • BulletСпешна стоматологична помощ
 • BulletПосещение по време на хоспитализация
 • BulletПътни разходи при невъзможност за връщане с групата
 • BulletГражданска отговорност
 • BulletТрайно намалена работоспособност вследствие на злополука
 • BulletСмърт вследствие на злополука
 • BulletРепатриране на тленни останки

Допълнителни покрития

 • BulletВременна неработоспособност над 10 дни вследствие злополука
 • BulletМедицински разходи вследствие акутно заболяване

Предимства

 • Групова комплексна защита при пътувания, почивки и туризъм на територията на България
 • Гъвкавост при избор на застрахователни покрития, срок на застраховката и високи отстъпки при групови полици над 4 човека

Помощ при пътуване в чужбина - Мултитрип

Застраховка за пътуване в чужбина тип "Мултитрип" осигурява застрахователна защита и 24/7 денонощна асистанс услуга в цял свят при многократни пътувания, командировки и специализации в чужбина, в рамките на една календарна година. Застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на до 30 дни, 60 дни или 90 дни.

Покрити рискове

 • BulletМедицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване, включително в резултат на заболяване от COVID-19
 • BulletРепатриране вследствие на злополука, акутно заболяване или смърт
 • BulletСпешна дентална помощ

Допълнителни покрития

 • BulletСмърт вследствие на злополука
 • BulletТрайно намалена работоспособност вследствие на злополука
 • BulletСпасителни разноски
 • BulletДневни пари за болничен престой
 • BulletРазходи за погребение в чужбина при смърт вследствие злополука или акутно заболяване
 • BulletРазходи, свързани с правна защита
 • BulletКражба на личен багаж
 • BulletГражданска отговорност към трети лица

Предимства

 • Изгодни цени с възможност за избор на допълнителни покрития
 • Сигурност и защита в случай на злополука или внезапно (акутно) заболяване, както и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя извън страната

Отмяна на пътуване

Застраховката е предназначена за групови туристически или бизнес пътувания и обезщетява разходи за предплатени резервации и самолетни билети, в случай на невъзможност да се осъществи планираното пътуване/самолетен билет поради причини (здравословни, служебни и др.), независещи от застрахования и непредвидими към момента на сключване на полицата.

Покрити рискове

 • BulletИзвършени разходи, заплатени предварително във връзка с пътуването.
 • BulletИзвършени разходи за неизползваните услуги от пътуването
 • BulletИзвършени разходи свързани с удължаването на пътуването
 • BulletЗакъснение или отмяна на самолетен полет
 • BulletСмърт вследствие злополука за лица над 14 години

Причини за отмяна или прекъсване на пътуването:

 • BulletЗлополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуване
 • BulletНеочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването
 • BulletУсложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката
 • BulletСмърт на застрахования
 • BulletСмърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования
 • BulletУволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение.
 • BulletНеблагоприятни климатични условия, поради което е невъзможно осъществяване на пътуването.

Забележка: Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни. При неспазване на тези условия, полицата се счита за невалидна.

Предимства

 • Спокойствие за направени разходи при организиране на пътуване или закупуване на самолетен билет, като не е необходимо пътуването да е организирано само чрез лицензиран туроператор
 • Покритие в случай на непредвидени здравни, служебни и материални събития, които могат да възпрепятстват пътуването.

Свържете се с нас