За нас

Корпоративно представяне

Застрахователна компания Аксиом АД е част от българска инвестиционна група. 

Повече от 25 години ЗК Аксиом е гаранция за качество, надеждност и сигурност. Компанията (правоприемник на ЗК Медико-21) оперира на застрахователния пазар от 1997 година, първоначално основно в сферата на здравното осигуряване и застраховане.

ЗК Аксиом предоставя широк набор застрахователни продукти и услуги по всички линии бизнес в сферата на общото и здравното застраховане за корпоративни и индивидуални клиенти с акцент върху иновациите и клиентското обслужване.

В момента ЗК Аксиом поддържа и прогнозира поддържането на силен коефициент на платежоспособност, а финансовата й стабилност се гарантира от адекватната презастрахователна програма. Наши партньори са водещи чуждестранни презастрахователи на международния пазар с висок кредитен рейтинг като Hannover Re, Active Re и други.

Нашият път 

нашият път

ЗК Аксиом ще продължи да развива високотехнологични решения, предоставящи възможност на потребителите да ползват продуктите и услугите ни по всяко време и от всяка точка на света.

В партньорство с нашите клиенти и партньори искаме да моделираме бъдещето, превръщайки значимото в реално и вървейки в крак с глобалните тенденции. 


„Застрахователна компания Аксиом“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131039664, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“150, електронен адрес: www. axiom-jsc.com, извършващо дейност по общо застраховане съгласно Лиценз № 010-ОЗ/30.05.2022г., издаден от Комисията за финансов надзор.

Свържете се с нас