Здравни застраховки

Здравна застраховка Axi Health

Здравна застраховка Axi Health предоставя възможност на работодателите от големи корпоративни, СМЕ или малки компании в България, да сключат групов договор в полза на своите служители, осигурявайки им право на избор и достъп до висококачествено медицинско обслужване от водещи специалисти в широк кръг от лечебни заведения в цялата страна, с възможност за добавяне на членове семейства.

Здравна застраховка Axi Health намалява времето, което служителите биха прекарали в опашки пред лекарските кабинети, а профилактиката и ранната диагностика в пакетите ограничава риска от дългосрочно отсъствие от работа по болест.

Покрити рискове

 • BulletБолнична помощ - диагностика, престой и лечение в болнично заведение, вкл. роботизирани операции, избор на екип, консумативи, раждане, рехабилитация след болнично лечение
 • BulletИзвънболнична помощ - прегледи и изследвания при избран специалист в извънболнични условия, вкл. високоспециализирани изследвания

Допълнителни покрития на Здравна застраховка Axi Health

 • BulletЛекарствени средства и продукти
 • BulletНаблюдение на бременност
  • BulletПакет Бебе – към допълнителното покритие Наблюдение на бременност (медицински прегледи и изследвания във връзка със заболяванията, водещи до стерилитет както при мъжът, така и при жената)
 • BulletОфталмология  - покрива разходи за назначените средства за корекция на зрението: очила и лещи (без рамки) по медицински показания
 • BulletДентални услуги - терапевтично и хирургично лечение, както и дентални   изследвания
 • BulletПрофилактика – за ранното откриване на заболяване и навременно му лечение   
 • BulletКритични заболявания - прегледи, изследвания и лечение
 • BulletПакет MED CARE - домашна визита от лекар, мобилни лабораторни услуги и други медицински манипулации в домашни условия
 • BulletПакет OXI Health  - рехабилитация и физиотерапия след прекарано лечение от Covid 19
 • BulletОнлайн медицински консултации с лекари и специалисти
 • BulletКонсултации и подкрепа за психичното здраве

Предимства

 • Гъвкавост в избора на покрития, подходящи за съответния бизнес или индивидуален клиент, както и релевантна застрахователна премия спрямо бюджета
 • Достъп до качествени и навремени медицински услуги във всяка точка на страната
 • Насрочване на точен час за преглед, съдействие за консултации и лечение от водещи национални консултанти
 • Възстановяване на разходите за закупуване на консумативи за оперативно лечение, скъпи медикаменти и изследвания
 • Ползване на по-добри битови условия по време на болничния престой
 • Данъчни облекчения за работодателя и за застрахованото лице

Медицинска застраховка за чужденци в България

Медицинската застраховка за чужденци е задължителна за чуждестранни граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в България, като условията са съобразени с Наредбата за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците в България.

Предоставя застрахователна защита и обезщетява необходимите разходи за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор и направени на територията на Република България.

Покрити рискове

 • BulletМедицински разходи
  • BulletРазходи за медицинска помощ при спешни състояния
  • BulletРазходи за извънболнична медицинска помощ
  • BulletРазходи за болнична медицинска помощ
 • BulletТранспортни разноски (за настаняване или преместване на Застрахованото лице в лечебно заведение)
 • BulletСпешна дентална помощ

Предимства

 • Спокойствие и сигурност по време на пребиваване на територията на Република България
 • Бързо и надеждно изплащане на обезщетение при настъпване на застрахователно събитие

Свържете се с нас