Мениджмънт

Цветелина Михайлова

Цветелина Михайлова е Изпълнителен член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на ЗК Аксиом АД от 20-ти май 2022 г. Цветелина Александрова Михайлова е с над 25 години опит в сферата на застраховането. Професионалното й развитие стартира в ЗПАД Булстрад през 1997 г. В последствие заема различни ръководни длъжности в ХДИ Застраховане, Токуда Здравно Застраховане и България Иншурънс. Магистър е по „Застраховане и осигуряване“ и „Застрахователен мениджмънт“.

Калин Костов

Калин Костов е Прокурист на ЗК Аксиом АД от 20-ти май 2022 г. Калин Атанасов Костов е с над 15 години опит в сферата на застраховането. Професионалното му развитие стартира в ЗАД Алианц България през 2002 г. В последствие заема различни ръководни длъжности в компанията - Зам. изпълнителен директор, Прокурист и Изпълнителен директор и член на УС. Магистър е по „Транспортна техника и технологии“ и „Право“.

Свържете се с нас