Електронна заявка на претенция

Най-лесният начин за завеждане на Вашата претенция за възстановяване на разходи по здравна/медицинска застраховка е чрез eлектронната платформа за обслужване на клиенти My axiom

Бутонът My axiom предоставя на нашите клиенти, регистрирали се в електронната платформа на Компанията, възможност за онлайн заявяване на претенции за възстановяване на разходи за предоставени медицински услуги, проверка на статуса на подадените претенции,  проверка на остатъчния лимит по съответния пакет, както и онлайн запазване на час за желания медицински специалист чрез superdoc.bg Нашите нови клиенти, които биха искали да се възползват от предоставяните онлайн услуги, могат бързо и лесно да се регистрират в My axiom.

  • При заявяване на претенцията е необходимо да предоставите копия на всички изискуеми от Застрахователя документи  - подробно описание на документи можете да откриете в НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО  СЪБИТИЕ
  • Претенции на фактурна стойност до 500,00 лв. по здравна/медицинска застраховка  се обработват без необходимост от представяне на оригинални финансови документи и при представяне на попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 500,00 (петстотин) лева, като Застрахователят запазва правото си да изиска същите в случай на необходимост.

Свържете се с нас