Вътрешни правила за уреждане на претенции по застрахователни договори

В съответствие с изискванията на чл. 104 ал. 5 от Кодекса за застраховането, предоставя на потребителите на застрахователни услуги „ц“.

Свържете се с нас