Вътрешни правила за уреждане на претенции по застрахователни договори

В съответствие с изискванията на чл. 104 ал. 5 от Кодекса за застраховането, предоставя на потребителите на застрахователни услуги „Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори на Застрахователна компания Аксиом АД“.

Свържете се с нас