Застраховки за пътуване

Помощ при пътуване

Застраховка при пътуване в чужбина гарантира твоята сигурност и защита в случай на злополука или спешен медицински случай, включващ и заболяване от COVID-19, транспорт до лечебно заведение и лекарства, загубен или откраднат багаж, правни разноски, както и много други непредвидени обстоятелства.

Покрити рискове

 • Медицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване, включително в резултат на заболяване от COVID-19
 • Репатриране вследствие на злополука, акутно заболяване или смърт
 • Спешна дентална помощ

Допълнителни покрития

 • Смърт вследствие на злополука
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука
 • Дневни пари за болничен престой
 • Разходи за погребение в чужбина при смърт вследствие злополука или акутно заболяване
 • Разходи, свързани с правна защита
 • Кражба на личен багаж
 • Гражданска отговорност към трети лица

Предимства

 • Изгодни цени с възможност за избор на допълнителни покрития и специални отстъпки, при пътуване със семейство и приятели
 • Сигурност и защита в случай на злополука или внезапно (акутно) заболяване, както и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя извън страната

Туристическа застраховка за България

Застраховката ти осигурява сигурна защита при злополука или непредвидено събитие, когато си на почивка или туристическо пътуване на планина или на море, или в която и да е част на България. Покрива различни рискове, вследствие на злополука и заболяване по време на активен отдих или спортуване през празнични и почивни дни, ваканции или отпуск.

Покрити рискове

 • Медицински разходи вследствие злополука
 • Спасителни разходи
 • Медицинско репатриране
 • Репатриране на тленни останки
 • Спешна стоматологична помощ
 • Посещение по време на хоспитализация
 • Пътни разходи при невъзможност за връщане с групата
 • Гражданска отговорност
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука
 • Смърт вследствие на злополука
 • Репатриране на тленни останки

Допълнителни покрития

 • Временна неработоспособност над 10 дни вследствие злополука
 • Медицински разходи вследствие акутно заболяване

Предимства

 • Осигурява спешна медицинска помощ, както и разходи за транспортиране и репатриране вследствие  злополука или внезапно заболяване за пътуващи на почивка екскурзия или отдих на територията на Република България
 • Различни нива на покритие и срок по  твой избор от 1 до 365 дни

Отмяна на пътуване

Със застраховка „Отмяна на пътуване“ можеш да планираш твоето пътуване спокойно - ние ще възстановим възникналите разходи при анулиране на резервирано пътуване поради медицински или немедицински причини, които не зависят от теб и са непредвидими към момента на сключване на застраховката. Възстановяват се разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически услуги, разходите за които биват извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

Покрити рискове

 • Разходи  за отмяна на пътуване
 • Разходи за прекъсване на пътуването
 • Закъснение или отмяна на самолетен полет

Причини за отмяна или прекъсване на пътуването:

 • Злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуване
 • Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването
 • Усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката
 • Смърт на застрахования
 • Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования
 • Уволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение.
 • Неблагоприятни климатични условия, поради което е невъзможно осъществяване на пътуването.

Забележка: Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни. При неспазване на тези условия, полицата се счита за невалидна.

Предимства

 • Спокойствие за направените от теб разходи за резервация на хотел и/или самолетен билет, ако твоето пътуване не се състои поради независещи от теб причини.
 • Покритие в случай на непредвидени здравни, служебни и материални събития, които могат да възпрепятстват пътуването.

Документи за изтегляне

Свържете се с нас