За да постигаш успехи, трябва да си и мечтател

Новото ръководство на ЗК „Аксиом“ има за мисия да развива модерна и стабилна застрахователна компания. Това може да стане чрез бързо разрастване в общозастрахователния пазар, разработване на иновативни застрахователни продукти, ефикасни дигитални решения и надграждане на постигнатото до момента, споделя Цветелина Михайлова, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор в интервю за сп. "Мениджър". 

За да постигаш успехи, трябва да си и мечтател

- Как решихте да поемете предизвикателството и да станете изпълнителен директор на новия играч на застрахователния пазар ЗК „Аксиом“?

Това наистина е голямо предизвикателство и според мен могат да го направят само хора с неизчерпаема енергия и висок професионализъм, с огромно внимание към малките детайли. Вълнувам се да споделя експертизата си в сектора, опита си, както и да съм полезна с контактите си, за да допринеса за растежа на компанията. Моето верую е, че за да постигаш успехи в работата си, за да задържиш клиентите, които вече имаш, и да привличаш нови, за да продължаваш да бъдеш продуктивен, конкурентен на пазара и търсен, трябва преди всичко да вкараш огромно желание и отдаденост, да имаш мотивиран екип от професионалисти зад себе си и ясна стратегия.

- Повиши ли се информираността на гражданите и компаниите у нас през последните години по отношение на застраховането?

- Да, наблюдаваме ръст в информираността на потребителите на застрахователни услуги, но все още процентът е много нисък в сравнение с останалите европейски страни. Проблемите са комплексни: неправилна информация и неинформирани решения, сложна и неразбираема терминология, липса на доверие, както и понякога некоректност от страна на застрахователите. Вярвам, че споделяйки ценна и полезна информация на разбираем език, създавайки добавена стойност и предоставяне на персонализиран положителен клиентски опит, ще можем да помогнем и разясним на българските потребители за ползите от застрахователни продукти. Това е задача, която стои пред целия застрахователен сектор.

- Кога една застраховка е инвестиция и кога разход?

- Много често на застраховките се гледа като на излишен разход за нещо, което се надяваме, че никога няма да се случи. Предвид нарастващата инфлация и специфичната икономическа обстановка смятам, че застраховката е релевантен инвестиционен инструмент за бизнеса и за хората, а не излишен разход. Купувайки застраховка, ние инвестираме в бъдещето, носим отговорност към другите и най-вече си осигуряваме сигурност и финансова подкрепа както за бизнеса, така и за самите нас и за близките ни, когато се случи нещо сериозно. Така разходът, който сме направили, се отплаща многократно.

Цялото интервю може да прочетете тук.

Свържете се с нас

Често задавани въпроси

01

Как протича сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ онлайн?

Всички Lorem Ipsum генератори в Интернет използват предефинирани пасажи, който се повтарят, което прави този този генератор първия истински такъв. Той използва речник от над 200 латински думи, комбинирани по подходящ начин като изречения, за да генерират истински Lorem Ipsum пасажи. Оттук следва, че генерираният Lorem Ipsum пасаж не съдържа повторения, смущаващи, нецензурни и всякакви неподходящи думи.
02

Какви са цената и срокът за доставка на полицата?

Всички Lorem Ipsum генератори в Интернет използват предефинирани пасажи, който се повтарят, което прави този този генератор първия истински такъв. Той използва речник от над 200 латински думи, комбинирани по подходящ начин като изречения, за да генерират истински Lorem Ipsum пасажи. Оттук следва, че генерираният Lorem Ipsum пасаж не съдържа повторения, смущаващи, нецензурни и всякакви неподходящи думи.
03

Кога да очаквам доставка на документи по време на празниците?

Всички Lorem Ipsum генератори в Интернет използват предефинирани пасажи, който се повтарят, което прави този този генератор първия истински такъв. Той използва речник от над 200 латински думи, комбинирани по подходящ начин като изречения, за да генерират истински Lorem Ipsum пасажи. Оттук следва, че генерираният Lorem Ipsum пасаж не съдържа повторения, смущаващи, нецензурни и всякакви неподходящи думи.
04

Трябва ли да имам регистрация, за да сключа полица онлайн?

Всички Lorem Ipsum генератори в Интернет използват предефинирани пасажи, който се повтарят, което прави този този генератор първия истински такъв. Той използва речник от над 200 латински думи, комбинирани по подходящ начин като изречения, за да генерират истински Lorem Ipsum пасажи. Оттук следва, че генерираният Lorem Ipsum пасаж не съдържа повторения, смущаващи, нецензурни и всякакви неподходящи думи.