Застраховки за дома

AxiHome

AxiHome е комбинирана пакетна застраховка за дома, която предоставя застрахователна защита на вашето жилище – апартаменти, вкл. частта от прилежащите общи части, къщи, подобрения на сградите, както и басейни, сауни, огради и портални врати, гаражи и паркоместа, мазета и тавани, барбекюта и външни пещи и други. Застраховката покрива и домашно имущество, техника и обзавеждане, които служат за обичайно ползване в домакинството, включително и инсталации и съоръжения, като фотоволтаични панели, слънчеви колектори, термо-помпени и климатични инсталации, мълниезащитни съоръжения и други подобни.

Покрити рискове

Предоставяме покритие срещу вреди, настъпили в резултат на рискове, комбинирани в три пакета, от които Вие може да изберете най-подходящия за Вас: 

 • Пакет „Прима“ включващ: пожар, природни бедствия, наводнение, градушка, земетресение, Гражданска отговорност на застрахования, разходи за разчистване, злополука.
 • Пакет „Стандарт“ включващ:  покритите рискове по пакет „Прима“ и още авария на ВиК, вандализъм, чупене на стъкла, разходи за преместване на имуществото, кражба на движимо имущество.
 • Пакет „Премиум“ включващ:  покритите рискове по пакет „Стандарт“ и още удар от ППС или животно, авария с товаро-разтоварни машини, късо съединение и токов удар, развала на продукти при авария на хладилна техника, счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове, аквариуми, вани и джакузи, допълнителни разходи.

Предимства

 • Високи покрития на специална пакетна цена, включително и на частта от прилежащите общи части, фотоволтаични панели, слънчеви колектори и др.
 • Гъвкави възможности за плащане на премия по полица
 • Без оглед и опис на имуществото

Застраховка за дома

Предоставяме застрахователна защита за вашия дом и имуществото в него срещу неочаквани събития: кражба, пожар, земетресение, щети от измокряне при ВиК аварии, късо съединение или наводнения, причинени от съседи, чрез възстановяване на пълна загуба или частична щета, причинени от или вследствие на покрит риск.

Покрити рискове

 • Пожар и природни бедствия
 • Други вреди на имуществото като:
  • Авария на ВиК, късо съединение и/или токов удар
  • Земетресение
  • Вандализъм, кражба, грабеж
  • Загуба на доход от наем
  • Алтернативно настаняване
  • Гражданска отговорност
  • Чупене на стъкла, витрини, рекламни табели/надписи и др.

Предимства

 • Бърза процедура при сключване на застраховката
 • Гъвкави възможности за плащане на премия по полица
 • Не се изисква оглед на жилището и опис на имуществото

Документи за изтегляне

Свържете се с нас