Застраховки за пътуване

Помощ при пътуване

Застраховка при пътуване в чужбина гарантира твоята сигурност и защита в случай на злополука или спешен медицински случай, включващ и заболяване от COVID-19, транспорт до лечебно заведение и лекарства, загубен или откраднат багаж, правни разноски, както и много други непредвидени обстоятелства.

Покрити рискове

 • BulletМедицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване, включително в резултат на заболяване от COVID-19
 • BulletРепатриране вследствие на злополука, акутно заболяване или смърт
 • BulletСпешна дентална помощ

Допълнителни покрития

 • BulletСмърт вследствие на злополука
 • BulletТрайно намалена работоспособност вследствие на злополука
 • BulletДневни пари за болничен престой
 • BulletРазходи за погребение в чужбина при смърт вследствие злополука или акутно заболяване
 • BulletРазходи, свързани с правна защита
 • BulletКражба на личен багаж
 • BulletГражданска отговорност към трети лица

Предимства

 • Изгодни цени с възможност за избор на допълнителни покрития и специални отстъпки, при пътуване със семейство и приятели
 • Сигурност и защита в случай на злополука или внезапно (акутно) заболяване, както и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя извън страната

Туристическа застраховка за България

Застраховката ти осигурява сигурна защита при злополука или непредвидено събитие, когато си на почивка или туристическо пътуване на планина или на море, или в която и да е част на България. Покрива различни рискове, вследствие на злополука и заболяване по време на активен отдих или спортуване през празнични и почивни дни, ваканции или отпуск.

Покрити рискове

 • BulletМедицински разходи вследствие злополука
 • BulletСпасителни разходи
 • BulletМедицинско репатриране
 • BulletРепатриране на тленни останки
 • BulletСпешна стоматологична помощ
 • BulletПосещение по време на хоспитализация
 • BulletПътни разходи при невъзможност за връщане с групата
 • BulletГражданска отговорност
 • BulletТрайно намалена работоспособност вследствие на злополука
 • BulletСмърт вследствие на злополука
 • BulletРепатриране на тленни останки

Допълнителни покрития

 • BulletВременна неработоспособност над 10 дни вследствие злополука
 • BulletМедицински разходи вследствие акутно заболяване

Предимства

 • Осигурява спешна медицинска помощ, както и разходи за транспортиране и репатриране вследствие  злополука или внезапно заболяване за пътуващи на почивка екскурзия или отдих на територията на Република България
 • Различни нива на покритие и срок по  твой избор от 1 до 365 дни

Отмяна на пътуване

Със застраховка „Отмяна на пътуване“ можеш да планираш твоето пътуване спокойно - ние ще възстановим възникналите разходи при анулиране на резервирано пътуване поради медицински или немедицински причини, които не зависят от теб и са непредвидими към момента на сключване на застраховката. Възстановяват се разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически услуги, разходите за които биват извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

Покрити рискове

 • BulletРазходи  за отмяна на пътуване
 • BulletРазходи за прекъсване на пътуването
 • BulletЗакъснение или отмяна на самолетен полет

Причини за отмяна или прекъсване на пътуването:

 • BulletЗлополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуване
 • BulletНеочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването
 • BulletУсложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката
 • BulletСмърт на застрахования
 • BulletСмърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования
 • BulletУволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение.
 • BulletНеблагоприятни климатични условия, поради което е невъзможно осъществяване на пътуването.

Забележка: Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни. При неспазване на тези условия, полицата се счита за невалидна.

Предимства

 • Спокойствие за направените от теб разходи за резервация на хотел и/или самолетен билет, ако твоето пътуване не се състои поради независещи от теб причини.
 • Покритие в случай на непредвидени здравни, служебни и материални събития, които могат да възпрепятстват пътуването.

Застраховка AxiSchengen

Застраховката е предназначена за физически лица - чуждестранни граждани, които кандидатстват за шенгенска виза за целия период на престоя си в Европа, независимо дали целта на пътуване е работа, туризъм, обучение или по други причини, съгласно Регламент (ЕО) No 810/2009 на Европейския парламент. Държавите-членки на Шенгенското пространство, за които е валидно покритието са: Австрия, Белгия, България (по въздух и море), Хърватия, Чехия, Гърция, Дания, Естония, Финландия, Франция, Исландия, Италия, Литва, Латвия, Лихтенщайн, Люксембург, Унгария, Малта, Германия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния (по въздух и море), Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Покрити рискове

 • BulletМедицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, включително и медицински разноски свързани с овладяване на остро състояние в резултат на заболяване от COVID-19
 • BulletСпешно зъболечение
 • BulletРепатриране, вследствие злополука или акутно заболяване

Минималната застрахователна сума е в размер на 30 000 EUR или по избор на Застраховащия/Застрахования, с по-висок лимит на отговорност, в размер на 50 000 EUR.

Предимства

 • Изгодни цени и бърз процес на издаване 
 • Достъп до всички страни от Шенгенското пространство 
 • Сигурност и защита в случай на злополука или внезапно (акутно) заболяване, както и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя извън страната на пребиваване

Свържете се с нас