Цветелина Михайлова: Всеки наш служител е лице на компанията

Цветелина Михайлова: Всеки наш служител е лице на компанията, а момичетата категорично лидират в бизнеса, без да ги делим на „добри“ и „лоши“

Интервю с Любен Дилов-син в сп. L’Еuropeo

Снимки: Юлиан Донев

Да започнем с това – АКСИОМА ли е доминацията на момичетата в застрахователния бизнес, или все още пожелателно положение?

Вярно, че живеем в мъжки свят, но през последните няколко десетилетия дамите направиха големи крачки в света на застрахователния бизнес не само у нас, а в глобален мащаб. Мога спокойно да кажа, че доминация- та на момичетата в застрахователния бизнес – и не само, е вече АКСИОМА. Банковият и застрахователният сектор у нас са с най-силно представителство на дамите: по официални данни за 2021 на НСИ в процент- но съотношение за сектора 42,8% жени към 22,3% мъже работят в застраховането. Другата статистика също е доста положителна за момичетата: 46% от банките и застрахователните компании също така се управляват от изпълнителни директори жени в България.

Всъщност може би е неточно да употребяваме думата „момичета“ – все едно дали става дума за добри, или лоши. Може би трябва известни години стаж, за да може една дама да стане добър експерт или мениджър в тази област?

За добрия мениджър и експерт в нашата сфера е нужен микс от много компоненти като образование, житейски опит, работа с много хора, лидерски качества, водене на успешни екипи, самоуважение и уважение към другите, креативност, устременост, решителност, човечност... може още да изброявам. Трябва да се интересуваш от новите тенденции в застраховането и да се развиваш според изискванията на пазара, да наблюдаваш работата на конкуренцията и да следваш корпоративните ценности.

Важно предимство на „момичетата“ в застраховането е усетът да следват своята интуиция през призмата на ясна бизнес логика. Дамите не използваме мъжки тактики за печелене на клиенти, не сме агресивни (казвам го в добрия смисъл на думата), бързо се адаптираме към дадена ситуация, проявяваме тактичност.

Моят личен опит ми е показал, че всичко, което съм учила (независимо дали е пряко свързано с работата ми), рано или късно ми е полезно. Средното ми образование е с техническа насоченост, а първата ми специалност в университета е „Начална педагогика“. Не продължих в тази сфера, а избрах застраховането, но всеки път когато се налага да разреша сложна ситуация или да изнасям презентация пред клиентите, използвам целия си арсенал от умения, които съм придобила в годините. Професията на застраховател ме научи на правилна преценка за рисковете, които поемам, както и на това, че не се прави бизнес на всяка цена. Спомням си с благодарност първите ми години в дирекция „Ликвидация“ в „Булстрад“ с тогавашния директор Диана Евстатиева: дама от класа, силен лидер, истински професионалист, която ме научи, че добър застраховател не е този, който дава най-добри условия по застраховката, а този, който действа адекватно при настъпило събитие с нужния професионализъм и отношение в моментите, тогава, когато клиентът има най-голяма нужда от застрахователна подкрепа.

Можем ли да изведем статистика за средната възраст на дамите, заети във вашата компания? А и при партньорите ви?

Е, нали знаете колко деликатна е темата за възрастта при дамите. Но на въпроса: в компанията ни средната възраст е около 37 години. Нашите дами са изключително вдъхновяващи хора. Те са работещи жени, повечето на мениджърски позиции, жени с образование, с име на пазара, с изключителен професионален опит, които балансират много отговорна работа със семейство.

По мои наблюдения и при партньорите ни в застрахователния сектор средната възраст на дамите варира между 34–38 години.

Правили ли сте в АКСИОМ статистика къде момичетата са по-добри? Едва ли е в каргото, може би в здравното осигуряване, имущественото?

Принципно в професията ни има много видове застраховки и в АКСИОМ не сме правили специална статистика къде момичетата са по-добри. В професионалния ми път съм срещала много добри специалистки и в каргото, и във финансовите рискове и гаранции. Да кажем, че по-„мъжки“ застраховки са автомобилните, а дамите са по-добри в застраховките, които са свързани с жи- вота, здравето и имуществото.

Вие присъствате от 1997 г. на българския застрахова- телен пазар. При това стартирате с продукти в една област, която непрекъснато се реформира, преправя, променя – здравеопазването. Само нормативните промени в тази област вероятно са стотици за послед- ните 15 години. Как успявате да си пригодите, имате ли отдел, който да планира възможни реформи, за да имате изпреварваща готовност?

Това е много щекотлива тема. За проблемите в здраве- опазването се говори от началото на прехода, но има още много да се работи и от страна на държавата, на обществените и съсловни организации, и от страна на застрахователите в тази посока. Важно е за всички участници промените в осигурителния модел да се правят с ясни експертни аргументи и прогнози, без да водят до излишни сътресения в системата и несигурен ефект. В този смисъл допълнителното здравното застраховане е нещо изключително полезно, най-вече поради факта, че държавната здравноосигурителна система не функционира добре.

Лично аз смятам, че застраховането като форма на финансиране на здравеопазването у нас е по-ефективно и по-съвършено средство от задължителното здравно осигуряване, защото спомага за установяването на строга финансова дисциплина в тази толкова обсъждана и проблемна сфера. Към момента здравното застраховане се явява като втори стълб на здравно осигурителната система, но заема едва 4% дял, който се дължи предимно на големи работодателски договори, които се стремят да преодолеят празнината между традиционното здравно осигуряване и здравните нужди на служителите им с проактивни и адаптирани решения. Тук искам да отбележа факта, че пандемията значително повлия за увеличеното търсене на здравни застраховки, за развитието на телемедицината, за дигитализацията на сектора в тази област.

Чисто бихейвиористично, сякаш на жената е отредено да подсигури дома, да се грижи за здравето на семейството, за сигурността му, докато мъжете са по-авантюристично настроени, по-склонни на непремерени рискове.

Битуващата теза е, че мъжете са по-авантюристични, предприемчиви и по-склонни на непремерени рискове. Със сигурност са комбинативни и находчиви и в много от случаите в кариерата и професионалното си изкачване не влагат емоция, а действат премерено и разумно. Така е и с традиционното възприятие, че на жената е отредено да подсигури дома, да се грижи децата и семейството. Не мога да се сетя за нито една моя позната в България, която да не работи, или поне в близкото минало да не е била в процес на търсене на работа, и да не вярва, че така трябва.

Жените днес са много сериозен потенциал на пазара на труда, чиито възможности трябва да се осъзнаят и оползотворят. Промени се и семейният модел. Да не говорим, че част от познатите ми дами са всъщност основен финансов стожер на семейството, както и че мъжете участват вече активно в отглеждането на децата.

Какво значи да направиш удар във вашия бранд? Да измислиш нов продукт, да осигуриш огромен корпоративен клиент? Има ли ясни критерии?

И двете неща са АКСИОМА. Нарастващата диверсификация на потребностите на потребителите изисква по-творчески стратегии за нововъведения в продуктите и за задържането на клиентите. Процесите, продуктите и услугите трябва да бъдат пригодени да посрещнат и удовлетворят тези особени нужди.

Като нов играч на пазара се възползваме от възможностите, които ни предоставя тази роля: с това, че започваме с изискванията на клиента, които не са удовлетворени от другите предложения, със стремежа към гъвкава реакция – ясна оферта за всеки един случай, индивидуализирани решения, приспособени конкретно за него.

Можете ли да ни посочите Ваш продукт, с който особено се гордеете, нещо, което да е cum laude в застраховането!

Надявам се да предоставим много скоро на пазара наш продукт, който да спечели мястото на cum laude в застраховането. В момента екипът ни усилено работи върху него и обещавам вашата медия да бъде първата, чрез която ще съобщим новината за стартирането му. В ЗК „Аксиом“ не се плашим от конкуренцията, напротив, тя ни стимулира още повече, вярваме, че нашите нови застрахователни решения и адекватен подход ще се харесат на настоящите ни и бъдещи клиенти.

Когато казвате като ваше корпоративно кредо, че „това е нещо повече от бизнес, това е призвание“, полагате ли специални усилия повече млади хора да откриват свое признание именно във вашата сфера? Откъде си доставяте специални кадри, предлагате ли им допълнително обучение?

Дефицит на кадри се наблюдава във всички сфери. В последните години целият застрахователен сектор полага усилия, за да събуди интереса на младите хора към нашия бизнес. Да си застраховател днес – това не е просто да си един продавач на услуги, а личен финансов консултант, чиято мисия е да допринесе за надграждане на застрахователната култура на населението в България. Да научи хората да планират бъдещето си, да управляват финансови инвестиции, да помислят как да се предпазват от рискове. Съвременното застраховане и динамичният процес на дигитализация в нашата сфера предлага множество варианти за кариерно развитие и включване на млади хора с отвореност към технологиите и онлайн решенията. Има много области и новозараждащи се рискове, които не са изследвани, има много къде да експериментираме и прогресираме и да видим как ще се развият дигиталните технологии. Компанията ни предлага ресурс и възможност за развитие на млади кадри в застраховането. Всеки новопостъпил получава обучение и подкрепа. От друга страна, инвестираме сериозно и в професионалното израстване и последващата квалификация на сегашните си служители. При нас всеки, който има стремеж и качества за развитие, получава подкрепа и възможност за реализация и израстване. Вярвам в хората си и считам, че добрите и ценни идеи могат да се родят на всяко ниво. Професионалното развитие няма крайна точка, продължава с всеки ден.

В АКСИОМ имате ли специален дрескод за среща с клиенти? Какво трябва да внушава външният вид на една дама в застраховането?

Бизнес етикетът е неделима част от културата на общуване и ние, дамите, които се занимаваме с бизнес във финансовата сфера, трябва да сме готови да направим определени жертви в модата. Разбира се, при нас в застраховането дрескодът за срещи с клиенти не е толкова строг, както например в банковите институции, но има общи правила и препоръки, които е желателно да се следват независимо от позицията и ранга на събеседника.

Каквото и да си говорим, първоначалните впечатления от външният вид са много важни и те вървят ръка за ръка с професионализма, познанията, опита. За броени минути в първата среща хората си формират мнение за това, което виждат: дрескода, позата, усмивката. Тези няколко минути могат драстично да повлияят на последващите им бизнес решения. Ние възприемаме всеки наш служител като лице на компанията.

Външният вид на една дама в застраховането трябва да внушава атмосфера на доверие, сигурност и надеждност, на компетентност и професионализъм, както и да показва колко цени и уважава клиентите.

И последно, какво бихте казали на една енергична млада дама, която се колебае дали да избере вашата сфера за своя професионална и лична съдба?

Застрахователният бизнес може да бъде много предизвикателен и изключително полезен за тези, които са готови да научат необходимите умения за изграждане на своята професионална реализация, кариера, а защо не и бизнес в тази сфера. Застраховането не е професия в тесния смисъл на думата, застраховането е област, в която практически всяка една професия би могла да се впише, а възможностите за реализация и развитие са наистина големи – не само за завършилите икономически специалности, но и за широк кръг други професионални направления. Успехът в нашата професия не зависи само от опита или възрастта... или пола. От голямо значение са лични качества: постоянство, упоритост, способността да се намерят творчески решения, активен начин на живот, желанието за придобиване на нови знания и опит, фокусиране върху резултатите.

На младите дами бих казала: Избирайте внимателно бъдещата си професия, защото тя ще заема голяма част от ежедневието ви и трябва да я вършите с любов, а не по задължение. Ако човек е целенасочен и общителен и знае целите си в живота, тогава работата в застраховането ще донесе само радост и удовлетворение.

 


Цветелина Михайлова е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗК Аксиом АД от месец май 2022 г. Има над 25 години опит в сферата на застраховането. Кариерата ѝ стартира в ЗПАД Булстрад през 1997 г. , след което заема различни ръководни длъжности в ХДИ Застраховане, Токуда Здравно Застраховане и България Иншурънс.

 

Интервю с Любен Дилов-син, сп. L’Еuropeo, бр.80, la dolce vita стр. 178-184

 

Оригиналната статия може да прочетете тук.

Свържете се с нас

Често задавани въпроси

01

Как мога да получа оферта за продукт за корпоративни клиенти?

За въпроси и оферти, свързани с нашите продукти за корпоративни клиенти, моля пишете ни на office@axiom-jsc.com или се свържете с нас на 0700 400 99.
02

Ще пътувам в чужбина с цел лечение. Застраховка Помощ при пътуване ще покрие ли разходите ми?

Това е едно от изключенията по застраховка Помощ при пътуване и тези разходи за лечение няма да бъдат покрити. Застраховката не покрива медицински разноски извършени с цел планирано лечение, както и медицински разноски за състояния, възникнали преди сключването на застраховката.
03

Как да действам, ако се случи застрахователно събитие?

Необходимо е да ни съобщите и да заведете претенция. Сроковете за съобщаване и начинът на завеждане са описани в застрахователния договор. Препоръката ни е при всички случаи да ни се обадите възможно най-скоро след инцидента.
04

Какво да направя, ако имам нужда от неотложна медицинска помощ и/или лечение извън работно време?

В неработно време, можете да посетите избрано от вас лечебно заведение за спешна или неотложна медицинска помощ. Съберете всички медицински и финансови документи за ползваните здравни стоки и услуги. Разходите се възстановяват при условията на вашата Застраховка.
05

Кога трябва да си направя Медицинска застраховка за чужденци в България?

При влизане или транзитно преминаване през територията на Република България е необходимо да имате сключена медицинска застраховка.