AxiProtect – защита на вашата търговска собственост

Често си задаваме въпросът: Трябва ли да имам застраховка на търговската собственост, ако притежавам или наема имот, или имам домашен бизнес? 

Има много видове инциденти или непредвидени събития, които могат да причинят голяма финансова пречка за малкия и среден бизнес. Спукана тръба или буреносен вятър, наводнение или вандализъм може да увреди сградния фонд и/или оборудването. Пожар може да унищожи инвентара и стоките, с които реализирате  бизнеса си.

AxiProtect е новият имуществен продукт на Застрахователна компания Аксиом, специално създаден именно за нуждите на малките и средните предприятия. Със застраховка AxiProtect можете да получите обезщетение в случай на пълно или частично увреждане на вашите сгради, машини, оборудване, стоки или други материални ценности, които са важни за вашия бизнес.

AxiProtect ви предлага възможността да защитите своята собственост от различни рискове, като пожар, наводнение, кражба, вандализъм и други. С нашия имуществен продукт вие получавате:

  • Персонализирана оферта, базирана на спецификата на вашия бизнес и размера на вашето имущество
  • Конкурентни цени и гъвкави плащания
  • Бърза и лоялна обработка на всяко заявление за обезщетение
  • Професионално консултиране и подкрепа от нашите експерти