Кога да купите застраховка Отмяна на пътуване?

Лесният отговор ще бъде "винаги". Това е така, защото застраховка Отмяната на пътуване е предназначена да я имате тогава, когато най-малко очаквате да я използвате. Ето какво имаме предвид: тази застраховка ви предоставя сигурност за направените от вас разходи за резервация на хотел и/или самолетен билет, ако пътуването ви не се осъществи по независещи от вас причини (напр. непредвидени здравословни, служебни и имуществени събития, които могат да възпрепятстват пътуването) и е различна от обичайната застраховка за пътуване.

Закупуването на полица със защита от отмяна на пътуване има много смисъл.

  • Със застраховка Отмяна на пътуване можете да планирате пътуването си спокойно - ние ще възстановим разходите, направени в случай на отмяна на резервирано пътуване поради медицински или немедицински причини, които са извън вашия контрол и са непредвидими към момента на сключване на застраховката.
  • Спокойствие за възстановяване на вече предплатени и невъзстановими разходи - направили ли сте предплатени, невъзвръщаеми разходи, вариращи от хотелски престои до самолетни билети и други туристически услуги за вашето пътуване? По застраховка Отмяна на пътуване се възстановяват разходи за самолетни билети и хотелски резервации, както и за други туристически услуги, т.е. които са платени предварително и не могат да бъдат възстановени в случай на отмяна на пътуването.

Ето и някои уважителни причини, при които може да се възползвате от вашата застраховка Отмяна на пътуване:

  • Предварително направените разходи ще бъдат защитени в случаите, в които пътуването ви е отменено  поради наводнение в мазето, при необходимост ат спешна спешната операция на гърба, ако ви назначат за съдебен заседател или ви призоват като свидетел по дело или даване на експертно заключение, отмяна или отказ на отпуска от работодателя, поради неотложни служебни ангажименти.
  • Такъв тип причини могат да бъдат и злополука или заболяване, довели до загуба на работоспособност за период от минимум 3 дни или при смърт, както и на член на вашето семейство или близък роднина, неочаквано влошаване на предшестващо или хронично заболяване, което налага за минимум 10 дни и състоянието му е противопоказно за осъществяване на пътуване, усложнение при бременност, кражба на вашите документи, които са необходими за напускане пределите на държавата, ако не могат да бъдат преиздадени преди пътуването, материални щети, вследствие на пожар, природно бедствие, злоумишлени действия, палеж, грабеж или кражба чрез взлом, както и други обстоятелства.
  • Възстановяват ви се извършените разходи за хотелско настаняване и пътни разноски в случай на невъзможност за отпътуване/завръщане поради настъпването на форсмажорно обстоятелство (природно бедствие, блокади, стачки,  правителствени забрани и др.)

Във всички горепосочени случаи е необходимо да запазите цялата документация, свързана с тези покупки и направените разходи, за да предявите иск. Това е наистина ползата от застраховка Отмяна на пътуване, която ви осигурява средство за защита на тази ваша инвестиция.

Въпреки че застраховка Отмяна на пътуване може да ви помогне да възстановите разходите си в случай, че се наложи да отмените пътуването си, тя няма да покрие всички възможни проблеми. Преди да закупите полица, е важно да разберете какво покрива и какво не покрива тя. Също така е важно да знаете, че застраховката се сключва в срок до 7 (седем) дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по – малко от 10 (десет) дни. Също така се уверете, че няма забрана за пътуване или други ограничения за пътуване за вашата дестинация, преди закупуване на застраховката. Застрахователни полици, закупени по времето на вече известна забрана за пътуване, ще имат силно ограничено застрахователно покритие

И така … понякога нещо не е наред с вашата дестинация. Друг път може да причината да е медицински проблеми или загуба на работа. И все пак: Дори ако шансовете изглеждат подредени срещу пътуването ви, не се отказвайте! 

Започнахме тази статия с въпроса: „Кога да купите застраховка Отмяна на пътуване?“. Може би най-добрият отговор на този въпрос е: за всяко пътуване, което всъщност планирате да предприемете.

Ако сте прегледали покритията и все още имате въпроси или просто искате потвърждение, относно възможните причини за отмяна на пътуването, моля, свържете се с нас. Експертите на Аксиом са  на ваше разположение, за да ви осигурят ясна и точна информация и детайли преди сключване на застраховката.

Свържете се с нас

Често задавани въпроси

01

Кога и как ще ми плати застрахователя?

До 15 дни след като е получил всички доказателства, застрахователят трябва или да плати, или да откаже, като задължително посочи каква е причината за отказа. Този срок важи за всички предлагани застраховки.
02

Как да действам, ако се случи застрахователно събитие?

Необходимо е да ни съобщите и да заведете претенция. Сроковете за съобщаване и начинът на завеждане са описани в застрахователния договор. Препоръката ни е при всички случаи да ни се обадите възможно най-скоро след инцидента.
03

Как мога да получа оферта за продукт за корпоративни клиенти?

За въпроси и оферти, свързани с нашите продукти за корпоративни клиенти, моля пишете ни на office@axiom-jsc.com или се свържете с нас на 0700 400 99.
04

Имам допълнителна здравна застраховка. Налага се да постъпя за лечение в болница. Необходимо ли е предварително да Ви информирам?

В случай че Ви предстои хоспитализация, не е необходимо да получите потвърждение от застрахователя. Ако имате нужда от съдействие, ние сме готови да Ви подпомогнем в координацията с избраното от Вас лечебно заведение на телефон 0700 400 99 от 9:00 до 17:00 часа в работни дни.
05

Какъв вид сгради могат да се застраховат по застраховка Домашно имущество?

По застраховка „Домашно Имущество” могат да бъдат застраховани апартаменти, къщи, други сгради и постройки от специален тип като гаражи, плевни, огради и др.