Индустрията вече не е предвидима

"Една от основните ни цели е изграждането на интегрирана екосистема, която да предлага на нашите клиенти нещо повече от „просто застраховка“, споделя в интервюто Цветелина Михайлова, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗК „Аксиом“ АД

Списание Мениджър 6 І 23

Business Signature


Госпожо Михайлова, каква е общата картина на застрахователния пазар у нас в момента – кои са най-търсените застраховки и кои остават в периферията на българския потребител?

Установеният през последните годината темп на стабилно развитие на застрахователния пазар в България се запазва въпреки икономическите трудности, проблемите със сигурността и енергийните доставки, породени от войната в Украйна. Добрата новина е, че през последната година на общозастрахователния пазар се отчита по-голям интерес към различните видове здравни/медицински застраховки и покритията при пътуване. Това е донякъде изненадващо, защото по принцип българската застрахователна индустрия е доминирана предимно от автомобилното застраховане с около 70% пазарен дял, което говори за един положителен тренд в нарастващата застрахователна култура на българина. Увеличи се търсенето и на различните видове Отговорности – обща и професионална, както и на застраховки за Гаранции и Финансови рискове. За съжаление, все още на заден план остават например имуществените застраховки.

Как пандемията повлия на продуктовия ви портфейл и на интереса към различните видове застраховки?

Днешната среда е доста по-различна от всичко, което сме виждали в миналото. Все повече навлизат нови продуктови дизайни за защита от загуба на заетост, покритие за прекъсване на бизнеса, киберзастраховки и др. ЗК „Аксиом“ се стреми да спазва именно този тренд в продуктовата си линия. Дигиталните застрахователни услуги вече станаха „по подразбиране“. Броят на новите продукти също расте бързо, което гарантира спокойствие на клиентите във всяка ситуация, както и включването на различни видове безплатни допълнителни услуги към основните покрития по застраховките. За една година успяхме да актуализираме всички продукти в нашето портфолио. Особено интересна стана здравната ни застраховка Axi Health. С нея предлагаме богат избор от допълнителни опции, някои от които за първи път на българския застрахователен пазар: лечение на заболявания, свързани със стерилитет, с критични заболявания, алтернативни терапии и най-съвременни методи за лечение, лечение на социално значими болести, мобилни лабораторни услуги, и др. В момента разработваме и предстои да пуснем на пазара нов фамилен продукт, който ще отговаря в цялост на застрахователните потребности на едно семейство или домакинство.

Има ли други фактори, които са променили поведението на вашите клиенти, и в каква посока е промяната?

За ЗК „Аксиом“ ангажиментът към клиентите ни е отговорност и действие не само думи. Екипът ни разработва иновативни, диференцирани и персонализирани продукти за справяне с необслужвани/недостатъчно обслужвани сегменти. Ние не разчитаме само на минали успехи, а определяме нови цели и подходи в нашия бизнес, за да останем релевантни и да растем. Много е важно нашите клиенти да са добре информирани и да вземат мотивирани решения при избор на застраховател. Така ще изпъкнат модерните компании, за които са характерни максимална ефективност и ненатрапчива значимост.

На какъв етап са дигитализацията и фокусът върху клиентското изживяване в застрахователния сектор в България?

Фокусът е върху изграждане на комплексни дигитални решения, имплементиране на изкуствен интелект (AI), BigData, Internet of Things (IoT), blockchain – като система за сигурно съхранение на данни, което дава възможност да се правят нововъведения, когато става въпрос за основни застрахователни проблеми като оценки на риска, обработка на искове и продажби на полици. Застрахователната индустрия е на етап, в който най-доброто от новото и старото се събират, за да създадат път за растеж. Една от основните ни цели е изграждането на интегрирана екосистема, която да предлага на нашите клиенти нещо повече от „просто застраховка“. Говоря за комплексни застрахователни решения, отличаващи се с простота и конкурентни цени чрез използване на усъвършенствани технологии и създаване на безпроблемно, дигитално изживяване от котировката и продажбата чак до подаването на претенции и изплащането им.

Какви други глобални тенденции ще окажат влияние върху развитието на застрахователния сектор у нас?

Пътят напред е осеян с множество препятствия – нарастваща инфлация, лихвени проценти и разходи за загуби, надвисналите заплахи от рецесия, изменение на климата и геополитически катаклизми. Застрахователният бизнес, който някога беше стабилен и предвидим както в глобален мащаб, така и в България вече не е такъв. Изменението на климата и като цяло на околната среда оказва безвъзвратно въздействие върху определени рискови профили, нуждите от дистрибуция станаха наистина омниканални и клиентите очакват продукти, пригодени само за тях. Ето защо интелигентните бизнес стратегии са от решаващо значение за успех в такава среда.

 


Застрахователна компания „Аксиом“ АД оперира на застрахователния пазар от 1997 г., предоставяйки широк набор застрахователни продукти и услуги по всички линии бизнес в Общото застраховане за корпоративни и индивидуални клиенти – здравни застраховки, имуществени, злополуки, отговорности, гаранции, застраховки за пътуване и др. През 2022 г. компанията реализира 129% ръст на брутния премиен приход и придоби правото за извършване на застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на държави – членки на ЕС.

Цветелина Михайлова е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗК „Аксиом“ АД. Присъединява се към екипа през месец май 2022 г. Професионалното ѝ развитие стартира в ЗПАД „Булстрад“ през 1997 г. Впоследствие заема различни ръководни длъжности в ХДИ „Застраховане“, „Токуда Здравно застраховане“ и „България Иншурънс“. Магистър е по застраховане и осигуряване и застрахователен мениджмънт.


Автор: Венцислав Савов

Снимки: Юлиян Донов

 

Свържете се с нас

Често задавани въпроси

01

Какво да направя, ако имам нужда от неотложна медицинска помощ и/или лечение извън работно време?

В неработно време, можете да посетите избрано от вас лечебно заведение за спешна или неотложна медицинска помощ. Съберете всички медицински и финансови документи за ползваните здравни стоки и услуги. Разходите се възстановяват при условията на вашата Застраховка.
02

Какви покрития има по застраховка Домашно имущество?

Стандартното покритие включва основните рискове – пожар, природни бедствия, наводнения, бури, градушки. Допълнително, по ваше желание може да се включат покрития като земетресение, кражба, злоумишлени действия на трети лица и други. 
03

Кога и как ще ми плати застрахователя?

До 15 дни след като е получил всички доказателства, застрахователят трябва или да плати, или да откаже, като задължително посочи каква е причината за отказа. Този срок важи за всички предлагани застраховки.
04

Какъв вид сгради могат да се застраховат по застраховка Домашно имущество?

По застраховка „Домашно Имущество” могат да бъдат застраховани апартаменти, къщи, други сгради и постройки от специален тип като гаражи, плевни, огради и др.
05

Как да действам, ако се случи застрахователно събитие?

Необходимо е да ни съобщите и да заведете претенция. Сроковете за съобщаване и начинът на завеждане са описани в застрахователния договор. Препоръката ни е при всички случаи да ни се обадите възможно най-скоро след инцидента.