ЗК Аксиом отбелязва значителен ръст на премийния приход за 2022

За първа година ЗК Аксиом регистрира значително подобряване на всички заложени ключови индикатори за 2022, благодарение на отличното си представяне в продажбите на имуществени, финансови, злополуки и здравни продукти, независимо от предизвикателната пазарна среда.

Компанията е една от най-динамично развиващите се на пазара и затвърждава позициите си чрез реализиране на силни финансови резултати, предлагане на иновативни застрахователни решения, високо качество на услугите и отговорно отношение към своите клиенти.

Според окончателните резултати брутният премиен приход на компанията постигна ръст от 129% през 2022 г. спрямо предходната година, надминавайки растежа на пазара. Високите резултати са благодарение на способността на компанията да предоставя висока ефективност, както по здравни застраховки, където бележи ръст с 4,9% спрямо 2021, по Имущество – ръст от над 100 % и застраховки Злополука с 31,5 % ръст, така и по новополучените лицензи през м. март м.г., където реализираният ръст е над 1000% благодарение на линиите бизнес Гаранции, Отговорности и Помощ при пътуване. Компанията потвърждава високата си капиталова позиция с коефициент на платежоспособност на равнище от 119% към края на 2022г.

Изпълнителният директор на Застрахователна компания Аксиом, Цветелина Михайлова, коментира: „Отчетохме ръст от 129% на брутния премиен приход за 2022 г. спрямо 2021 г., базиран на успешното развитие на нашето портфолио както по съществуващи линии бизнес, така  и по  новопридобити лицензи в началото на 2022г., следвайки разумна подписваческа политика. Резултатите от дейността още веднъж потвърждават успеха на нашата стратегия за диверсифициране на застрахователния ни портфейл и печеливш ръст на бизнеса чрез увеличаване дела на застраховки Имущество, Гаранции, Здравни, Отговорности и Злополука в продажбите на компанията. Ние ще продължаваме да работим тази насока, гарантирайки стабилност, ефективност и отдаденост към интересите на нашите клиенти, чрез разработването и предлагането на нови висококачествени и иновативни продукти и услуги.

 

Свържете се с нас

Често задавани въпроси

01

Ще пътувам в чужбина с цел лечение. Застраховка Помощ при пътуване ще покрие ли разходите ми?

Това е едно от изключенията по застраховка Помощ при пътуване и тези разходи за лечение няма да бъдат покрити. Застраховката не покрива медицински разноски извършени с цел планирано лечение, както и медицински разноски за състояния, възникнали преди сключването на застраховката.
02

Как мога да получа оферта за продукт за корпоративни клиенти?

За въпроси и оферти, свързани с нашите продукти за корпоративни клиенти, моля пишете ни на office@axiom-jsc.com или се свържете с нас на 0700 400 99.
03

Имам допълнителна здравна застраховка. Налага се да постъпя за лечение в болница. Необходимо ли е предварително да Ви информирам?

В случай че Ви предстои хоспитализация, не е необходимо да получите потвърждение от застрахователя. Ако имате нужда от съдействие, ние сме готови да Ви подпомогнем в координацията с избраното от Вас лечебно заведение на телефон 0700 400 99 от 9:00 до 17:00 часа в работни дни.
04

Какви покрития има по застраховка Домашно имущество?

Стандартното покритие включва основните рискове – пожар, природни бедствия, наводнения, бури, градушки. Допълнително, по ваше желание може да се включат покрития като земетресение, кражба, злоумишлени действия на трети лица и други. 
05

Кога трябва да си направя Медицинска застраховка за чужденци в България?

При влизане или транзитно преминаване през територията на Република България е необходимо да имате сключена медицинска застраховка.