Застраховка за дома - при прекъсване на тока покрива ли развала на храна?

Знаете ли, че … при някои случаи имуществената застраховка за жилища може да ви предостави допълнително покритие за възстановяване разходи за развала на храна в хладилници и фризери.

Когато става въпрос за избор на допълнителното покритие за развала на храна, е важно да бъдете добре информирани какво покрива и какво не покрива застраховката, преди да пристъпите към сключването й. При повечето застрахователи това допълнително покритие е включено в разширените опции на застраховките за дома.

Например, експертите на ЗК Аксиом са го включили в пакет „Премиум“ по пакетна застраховка AxiHome, както и като допълнителна договореност в имуществена застраховка за дома, при желание на клиента и според индивидуалните му потребности.  

 застраховка за дома

Видове прекъсвания на електрозахранването и покрити рискове

Причината за прекъсването на електрозахранването може да играе важна роля в различните ситуации дали вашата застраховка ще покрие развалата на храна в хладилници и фризери. Тя може да ви помогне да възстановите разходите си, ако вредата е резултат от покрит риск. Например внезапна или непредвидима авария, която води до прекъсване на електрозахранването. 

Съответно няма да бъдете покрити в случаите, когато прекъсването е по нареждане на официалните власти и/или в резултат на природни бедствия. Същото важи, ако случайно прекъснете електроинсталацията на вашето жилище по време на ремонт тип „направи си сам“ или в следствие на вътрешни дефекти, както и ако тока е спрян принудително, защото не сте си платили сметката.

Покритието за развала на храна важи и в случаите на внезапна или непредвидима авария на елементи от хладилната инсталация. Полицата ви няма да покрие разходите за развала и загуба на хранителните продукти в хладилниците и фризерите ви при частични поправки на охладителната техника, извършени от неквалифицирани лица, поради естествено разваляне или неправилно съхранение на продуктите, както и ако случайно сте изключили хладилника или сте оставили вратата отворена.

Разбира се, не е никак забавно да сте подложени на продължително прекъсване на електрозахранването. Когато сте правилно информирани, може да сте по-добре подготвени да се възстановите от такова.

Важно е да знаете, че ако захранването ще бъде изключено за по-продължителен период от време, да държите хладилника и фризера затворени колкото е възможно повече. Това ще ви помогне да запазите храната си свежа възможно най-дълго. Следете температурите на хладилника и фризера. Добавете лед, ако е възможно.

Ако се наложи да предявите застрахователен иск, свързан с развала на храна, направете снимки на храната, ако можете. Ако вашият иск включва скъпи хранителни продукти (като цял бут говеждо месо или специална селекция от океански риби), то застрахователят може да поиска разписка за направените покупки.

Лимити и самоучастие

Важно е да имате предвид, че обичайно има ограничения в лимита на покритието. Така например, дори ако имате развалени хранителни продукти на стойност 700 лева, вашата застрахователна полица AxiHome ще покрие направените разходи до 200 лева

Лимитите и самоучастията при имуществените застраховки за дома могат да варират. Не забравяйте да се информирате предварително или да се свържете с нашите експерти за безплатна консултация относно спецификата на покритията съобразно вашите нужди и бюджет, както и да ви съдействат бързо и удобно, без предварителен оглед и оценка на имота да сключите вашата застраховка за дома.

Свържете се с нас

Често задавани въпроси

01

Как да действам, ако се случи застрахователно събитие?

Необходимо е да ни съобщите и да заведете претенция. Сроковете за съобщаване и начинът на завеждане са описани в застрахователния договор. Препоръката ни е при всички случаи да ни се обадите възможно най-скоро след инцидента.
02

Ще пътувам в чужбина с цел лечение. Застраховка Помощ при пътуване ще покрие ли разходите ми?

Това е едно от изключенията по застраховка Помощ при пътуване и тези разходи за лечение няма да бъдат покрити. Застраховката не покрива медицински разноски извършени с цел планирано лечение, както и медицински разноски за състояния, възникнали преди сключването на застраховката.
03

Кога трябва да си направя Медицинска застраховка за чужденци в България?

При влизане или транзитно преминаване през територията на Република България е необходимо да имате сключена медицинска застраховка.
04

Какъв вид сгради могат да се застраховат по застраховка Домашно имущество?

По застраховка „Домашно Имущество” могат да бъдат застраховани апартаменти, къщи, други сгради и постройки от специален тип като гаражи, плевни, огради и др.
05

Какво да направя, ако имам нужда от неотложна медицинска помощ и/или лечение извън работно време?

В неработно време, можете да посетите избрано от вас лечебно заведение за спешна или неотложна медицинска помощ. Съберете всички медицински и финансови документи за ползваните здравни стоки и услуги. Разходите се възстановяват при условията на вашата Застраховка.