AXIOM

За нас

Предлагаме практични и работещи застрахователни решения за да бъдем полезни на нашите клиенти. Защитаваме това, което е ценно за тях, като осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.
За нас
Предлагаме практични и работещи застрахователни решения за да бъдем полезни на нашите клиенти. Защитаваме това, което е ценно за тях, като осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.
Предмет на дейност

Застрахователна компания Аксиом АД е с предмет на дейност застраховане по смисъла на Кодекса за застраховането на Република България. Предлагаме застраховки, за които сме получили лиценз от Комисия за финансов надзор:

Злополука
Покриваме щети причинени в следствие от злополуки, пътнотранспортни произшествия, производствени злополуки и професионални заболявания.
Заболяване
Осигуряваме съвременна високоспециализирана извънболнична и болнична помощ, рехабилитация, опазване, възстановяване и подобряване на здравето.
Имущество
Покриваме щети или загуби, нанесени на имущество и предизвикани от пожар и експлозия, аварии, природни бедствия и злоумишлени действия.

Нашите предимства

Прилагаме високи стандарти за качество на клиентското обслужване като се стремим да надхвърлим очакванията на клиентите чрез бързина и гъвкавост при сключване на договорите, и навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения.

Разработваме и предлагаме широка гама продукти в направленията Общо застраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. Компанията работи в тясно взаимодействие и партньорство с лидерите в сферата на обслужване.

Развиваме се устойчиво и последователно увеличаваме присъствието си в България. Доказателство за възможностите на компанията са дългогодишните договори с едни от най-големите клиенти на застрахователния пазар.

Нашият екип изготвя застрахователни продукти с високо качество на стандарт, отговарящи на търсенето на пазара. Използвайки съвременни организационни технологии, нашите продукти са гъвкави, своевременни, финансово разумни и ефективни.