Важно съобщение относно предстоящи промени по издаване и изпълнение на електронна рецепта

Застрахователна компания Аксиом Ви уведомява, че при завеждане на застрахователни претенции за възстановяване на разходи за лекарствени продукти по здравна, медицинска, туристическа застраховка и застраховки Злополука и заболяване, както и за разходи за лекарствени средства и медикаменти, частично заплащани от НЗОК, е необходимо да представите Амбулаторен лист с вписана детайлна информация за назначената терапия от личният лекар или от лекаря, провел прегледа.

Настоящето изискване е във връзка с предстоящи промени по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. 

LTC Rx - Your Local Chippewa Falls Pharmacy

Свържете се с нас

Често задавани въпроси

01

Какъв вид сгради могат да се застраховат по застраховка Домашно имущество?

По застраховка „Домашно Имущество” могат да бъдат застраховани апартаменти, къщи, други сгради и постройки от специален тип като гаражи, плевни, огради и др.
02

Ще пътувам в чужбина с цел лечение. Застраховка Помощ при пътуване ще покрие ли разходите ми?

Това е едно от изключенията по застраховка Помощ при пътуване и тези разходи за лечение няма да бъдат покрити. Застраховката не покрива медицински разноски извършени с цел планирано лечение, както и медицински разноски за състояния, възникнали преди сключването на застраховката.
03

Кога трябва да си направя Медицинска застраховка за чужденци в България?

При влизане или транзитно преминаване през територията на Република България е необходимо да имате сключена медицинска застраховка.
04

Какво да направя, ако имам нужда от неотложна медицинска помощ и/или лечение извън работно време?

В неработно време, можете да посетите избрано от вас лечебно заведение за спешна или неотложна медицинска помощ. Съберете всички медицински и финансови документи за ползваните здравни стоки и услуги. Разходите се възстановяват при условията на вашата Застраховка.
05

Как мога да получа оферта за продукт за корпоративни клиенти?

За въпроси и оферти, свързани с нашите продукти за корпоративни клиенти, моля пишете ни на office@axiom-jsc.com или се свържете с нас на 0700 400 99.