ЗК „Медико 21“ АД предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти - магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

  1. Пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;
  2. Експлозия на съд под налягане;
  3. Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия;
  4. Изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);
  5. Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
  6. Удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар.
  7. Кражба чрез взлом
  8. Земетресение
  9. и други.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Застрахователна компания „МЕДИКО-21” АД, по-нататък наричана застраховател, по тези Общи условия застрахова имущество на български и чуждестранни юридически лица и еднолични търговци, по-нататък наричани застраховани.

Design&Support: PC Services Ltd.