За българите купуването и обзавеждането на собствен дом е най-важната цел в живота им и най-голямата им инвестиция. Тази инвестиция несъмнено трябва да бъде защитена. Обичайните предпазни мерки могат да се окажат недостатъчни. За да осигури най-пълна защита за имуществото на своите клиенти, „ЗК Медико 21“ АД предлага Комбинирана застрахователна полица.
По условията на застраховката могат да се застраховат:

  1. Апартаменти
  2. Къщи
  3. Други сгради и постройки от специален тип - гаражи, плевни, сайванти, оранжерии, обори, огради, порти, външни площадки, плочници и др.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Застрахователна компания „МЕДИКО-21” АД, по-нататък наричана застраховател, по тези Общи условия застрахова имущество на физически лица, по-нататък наричани застраховани.

Design&Support: PC Services Ltd.