Застрахователят предлага богата гама рискове, които могат да бъдат комбинирани по различен начин в зависимост от интереса и желанието на застрахованите лица:

  1. Смърт вследствие на злополука и заболяване;
  2. Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на на злополука и заболяване;
  3. Временна неработоспособност вследствие на на злополука и заболяване;
  4. Медицински разходи вследствие на злополука и заболяване;
  5. Дневни пари за болничен престой вследствие на на злополука и заболяване
  6. Оперативно лечение вследствие заболяване;
  7. Диагностицирано особено тежко заболяване;
  8. Медицинско транспортиране
  9. Транспортиране(репатриране) при смърт и погребение

Застрахователното покритие за рисковете смърт и трайно намалена или загубена работоспособност е валидно за цял свят, а за всички останали покрити рискове - за територията на Република България.

Design&Support: PC Services Ltd.