Застраховките ЗЛОПОЛУКА са предназначени за застраховане на физически лица /български и чуждестранни граждани/, които сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство/домакинство или за група физически лица, във връзка с техните професионални ангажименти и дейности, при пътуване и пребиваване в страната, екскурзии и в бита. Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКИ "ЗЛОПОЛУКА"

Настоящите Общи условия са приети на заседание на Съвета на директорите на “Застрахователна компания Медико – 21”АД, и влизат в сила от 01.08.2013 год.

Design&Support: PC Services Ltd.