Групови застраховки се сключват за лица на възраст от 14 до 65 години. В груповите договори могат да се застраховат и техните деца на възраст над 3 месеца до 18 навършени години, които не са женени (омъжени) или са до 26 години, ако са студенти.

Design&Support: PC Services Ltd.