Индивидуални застраховки се сключват с лица на възраст над 14 до 65 години. Застраховат се здрави лица и лица с предходни заболявания, които са ги декларирали в личните си здравни декларации и които застрахователят е приел да покрива. Лица на възраст над 65 години се застраховат при специални условия. Деца на възраст над 3 месеца до 14 години не се застраховат самостоятелно, а само като член семейство - заедно с един или двама родители.

Семейни застраховки се сключват със съпрузи или лица, живеещи на семеен принцип, на възраст от 14 до 65 години и техните деца над 3 месеца до 18 навършени години, които не са женени (омъжени) или са до 26 години, ако са студенти.

По индивидуални и семейни застраховки предлагаме следните пакети здравни услуги и стоки:

  1. Извънболнична медицинска помощ
  2. Болнична медицинска помощ
  3. Възстановяване на разходи за лекарствени и помощни средства в извънболнична помощ.

По всеки от пакетите предлагаме по три нива на покритие в зависимост от предоставяния обем услуги: БАЗОВ, СТАНДАРТ, ЛУКС.

Design&Support: PC Services Ltd.