“ЗК Медико-21“ АД осъществява всички форми на медицинското застраховане - индивидуално, семейно и групово (корпоративно).

Design&Support: PC Services Ltd.