Пакетът се включва в покритието по корпоративни договори и включва следните дейности:

  1. Профилактика
  2. Консервативно лечение
  3. Амбулаторно
  4. Хирургично лечение
  5. Протетично лечение
  6. Ортодонтско лечение
  7. Стоматологична физиотерапия
Design&Support: PC Services Ltd.