Пакетът се включва в покритието по корпоративни договори и включва следните допълнителни услуги:

  1. Избор на екип при болнична помощ.
  2. Помощни средства, като: патерици, бастуни, инвалидни столове и колички, уринатори и др. до определен лимит.
  3. Рехабилитация след болнично лечение и включва: прием, настаняване и лечение в специализирани болници за рехабилитация и санаториално лечение по лекарско предписание след болнично лечение до определен лимит.
  4. Бременност и раждане - включва наблюдение на бременност и раждане до определен лимит.
  5. Медицински транспорт - включва: възстановяване на разходите за медицински транспорт и придружаващ персонал/ако това е необходимо до определен лимит.
Design&Support: PC Services Ltd.