Пакетът се включва в покритието при всички форми на застраховане - индивидуално, семейно и групово (корпоративно).
Пакетът позволява ползването на предложените в него здравни услуги (медикаменти, очила/лещи, помощни средства - инвалидни колички, санитарни столове, патерици, бастуни, канадки, проходилки, ролатори, болнични легла и друго болнично оборудване, ортопедични изделия и др.) до съответния лимит, като след представяне на необходимите документи се възстановяват изплатените суми.

Design&Support: PC Services Ltd.