Пакетът се включва в покритието при всички форми на застраховане - индивидуално, семейно и групово (корпоративно).
Пакетът предоставя възможност за стационарно лечение и санаториална рехабилитация в зависимост от естеството на заболяването, изискващо болнично лечение, по избор на застрахованото лице и независимо от местоживеенето му.

Design&Support: PC Services Ltd.