Медицинска застраховка обхваща описаните пакети, които могат да се избират в комбинация по избор на кандидата за застраховане.

Design&Support: PC Services Ltd.