ЗК Медико-21” АД договаря медицинско застраховане по специфична процедура в зависимост от формата на застраховане:
Запознаване с възможностите на “ЗК Медико-21” АД за предоставяне на здравни услуги и стоки по вид, обем и условия (Общи условия; застрахователни пакети; Лична декларация за здравното състояние на кандидата за застраховане, Предложение за сключване на застрахователен договор и др.):

  1. Чрез настоящата Интернет-страница
  2. Чрез представител на “ЗК Медико-21” АД на място и във време, определено от заявителя за застраховане, договорено предварително по телефона или чрез изпращане на съобщение-заявка по електронен път
  3. Чрез специално разработена оферта за групово (корпоративно) застраховане (в отговор на обявена в Държавен вестник обществена поръчка или по заявка на кандидатстващата организация)

Попълване на Предложение за сключване на застрахователен договор
Попълване на Лична декларация за здравното състояние на кандидата за застраховане (изисква се при индивидуален и семеен договор, а при групов/корпоративен договор до 12 лица)
Сключване на застрахователен договор с връчване на лична Медицинска карта, прилагане на Сметка за плащане на застрахователна премия.

Design&Support: PC Services Ltd.