ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

  1. Гарантиране здравната сигурност на всяко застраховано лице.
  2. Гарантиране на бърз, безусловен и безотказен достъп до договорените здравни услуги и стоки, предоставяни в съответствие с най-добрите стандарти и правила на добрата медицинска практика.
  3. Гарантиране на висока култура и доказана ефективност при оказване на здравните услуги.
  4. Гарантиране на високоефективна организация, координация и контрол по целия маршрут на движение на застрахованото лице през периода на сключения договор.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ:
Да наложим търговската марка ЗК“Медико21“ АД като символ на доверие и професионализъм на българския застрахователен пазар и в областта на общото застраховане.

Design&Support: PC Services Ltd.