1. Първостепенен акцент в дейността на ЗК“Медико21“ АД се поставя върху профилактиката, промоцията на здравето и предпазването от заболяване
  Здравните услуги в съответните здравни пакети осигуряват откриване във възможно най-ранна фаза на отклоненията в здравното състояние с цел своевременно и ефикасно лечение. Редовната и системна профилактика и нейното съчетаване с мероприятия по промоция на индивидуалното, семейното и груповото здраве е предпоставка за позитивно здравно възпроизводство и поддържане на желаното равнище на здравно състояние.
 2. Ясни правила и опростена организация на достъпа до необходимите специалисти
  По всеки въпрос, независимо от мястото на възникването му, застрахованите лица взаимодействат с лекар-координатор на “ЗК Медико-21” АД, който подпомага неговото решение или организира поведението им за бързо и ефикасно разрешаване на проблема. Друга възможност е застрахованото лице да получи в най-кратък срок по телефон, на място в медицинските центрове на компанията или в дома си съвет, реално съдействие или необходимата консултация.
 3. Безотказност и висока култура на диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност“
  ЗК Медико-21” АД работи по договор с мрежа от изпълнители – лекари и лечебни заведения на територията на цялата страна. Основни изисквания при техния подбор са безупречната и висока професионална репутация. Това е в пряка връзка с изискването за безотказна и качествена медицинска помощ в духа и съгласно Правилата за добра медицинска практика и най-добрите традиции на здравеопазването.
 4. Високо качество на диагностичната и лечебната дейност
  “ЗК Медико-21” АД осъществява диагностика и лечение за застрахованите лица във водещите столични и регионални клиники, в които работят най-добрите професионалисти в различните области на медицината. Още при първия преглед те могат да посетят най-добрия специалист по здравния си проблем. В системата на “ЗК Медико-21” АД времето за придвижване на пациента по веригата “личен лекар – специалист – водещ за страната специалист” е сведено до възможния минимум. Това е гарантирано и по отношение на достъпа до най-съвременната диагностична и лечебна апаратура. Тук не съществува проблемът с талоните за изследвания и консултации, не е проблем незабавната смяна на лекуващия лекар или лекаря-координатор при констатирани отклонения в тяхното поведение или по желание на пациента.
 5. Освобождава пациента и неговите близки от деликатния въпрос: “Необходимо и удобно ли е да се заплаща – на кого, колко, как, кога?”
  Наличието на лекар-координатор, присъствието на професионалист по време на консултация, изследване, настаняване за лечение и/или изписване от лечебното заведение в съчетание с договореното изискване за ангажирано и доброжелателно отношение на изпълнителя, паралелният медицински и финансов контрол, както и задължителната обратна връзка с пациента снемат напрежението около този проблем. Отпадат паричните взаимоотношения между застрахованите и изпълнителите на здравни услуги. “ЗК Медико-21” АД поема и/или възстановява разходите за договорените здравни услуги и стоки.
 6. По-широки възможности за опазване, поддържане и подобряване на здравето
  Главната разлика между “ЗК Медико-21” АД и останалите застрахователни компании в България е разумното съчетаване на финансови взаимоотношения със съвременна организация при предоставяне на медицински услуги и стоки, гарантиращи ефикасна профилактика, безусловен и своевременен достъп до най-добрите специалисти, ефективно решаване на всеки здравен проблем на индивидуално, семейно и групово равнище. Това не е ограничително условие за застрахованите лица да си осигурят желаните луксозни условия и комфорт.
Design&Support: PC Services Ltd.