Мисията на “ЗК Медико-21” АД е чрез гъвкава и комплексна организация да предостави висококачествени здравни услуги, най-доброто здравно обслужване, насочено към опазване, своевременно откриване на отклонения в здравното състояние, бърза и ефикасна диагностика, ефективно лечение и рехабилитация на възникнало заболяване по най-съвременни технологии и методи на модерната медицинска наука и практика.

Design&Support: PC Services Ltd.