Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн - Изпълнителен директор

Създател и първи декан на Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София.
От 1997 г. насам проф. Ц. Воденичаров е изпълнителен директор на създадения от него първи лицензиран доброволен здравно Застрахователен фонд „ЗК Медико-21”. Той разработва „Социално-либералния модел” на системата на здравеопазване в България. Автор е на повече от 300 публикации и 12 монографии. Има над 500 цитирания от български и чужди автори.
Проф. Воденичаров е бил Председател на Експертния съвет по здравна политика и мениджмънт към Министъра на здравеопазването, а понастоящем е Национален консултант по обществено здраве и здравен мениджмънт. Избран е за зам. председател на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; БЛС; Съюз на учените в България; Дружество по История на медицината; Форум по обществено здраве за Югоизточна Европа; Световна федерация по медицинско образование. Член-кореспондент е на Европейската академия на науките и изкуствата – Париж и основател на списание „Здравна политика и мениджмънт”.
Носител на наградите: „Златен Хипократ” (1972), „Златно сърце” (2001), „Златна Панацея” (2004), Aesculapius (2009) на МУ-София, „Здравен политик и мениджър на годината” (2008), Doctor Honoris Causa на МУ-Пловдив.

Design&Support: PC Services Ltd.